Förfrågan

Detta är en:*
Bokning - är en bindande order först efter att du tagit del av vår bekräftelse och ej invänt mot denna inom en vecka
Preliminärbokning - Vi noterar ditt intresse och gör tre kontaktförsök innan vi låter någon annan boka lokalen. Din risk är att om du ej är tillgänglig för besked (frånvarande, sjuk, i möte o.s.v.) så är din prelbokning ej garanterad utan går vidare till annan kund.
Förfrågan - ej bindande för någon part, vi besvarar frågor, anger om det är ledigt och lämnar begärda prisuppgifter
Vi är i första hand intresserade av följande
lokal(er) eller arrangemang:
Ankomstdag (datum):*
Ankomstdag (tid):
Avresa (datum):*
Avresa (tid):
Antal deltagare:*
Eventuella särskilda krav/önskemål:
Personnamn:*
Företag:
Telefon (direkt):*
E-post:

Bokning - är en bindande order först efter att du tagit del av vår bekräftelse och ej invänt mot denna inom en vecka

Preliminärbokning - Vi noterar ditt intresse och gör tre kontaktförsök innan vi låter någon annan boka lokalen. Din risk är att om du ej är tillgänglig för besked (frånvarande, sjuk, i möte o.s.v.) så är din prelbokning ej garanterad utan går vidare till annan kund.

Förfrågan - ej bindande för någon part, vi besvarar frågor, anger om det är ledigt och lämnar begärda prisuppgifter